Serambi Dakwah

IconMusafir di bumi Ilahi, aku singgah untuk menuntut ilmu untuk meneruskan perjalanan yang masih panjang.....

Hadis Beramallah kamu seolah-olah akan hidup selama-lamanya

nilah lafaz hadis tersebut:

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

al-Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani di dalam Silsilah al-Ahadith al-Dhoiefah wa al-Maudhu’ah (Jilid 1) mengkategorikan hadith ini sebagai hadith yang tidak ada asal baginya (لا أصـل لـه).
Hadith ini bukanlah hadith nabawi, sebaliknya ia adalah perkataan ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-’Ash (عبد الله بن عمرو بن العاص). al-Haithami meriwayatkannya di dalam al-Zawa-id atas musnad al-Harith. Diriwayatkan juga dengan lafaz yang lain yang juga tidak sahih dari Nabi saw. Antaraya diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab sunannya, al-Dailami di dalam al-Firdaus daripada ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-’Ash:

فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت أبداً، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غداً

al-Suyuthi menyenaraikannya di dalam al-Jami’ al-Soghir dan beliau mengisyaratkan kedhoiefannya. al-Munawi pula di dalam Faid al-Qadir berkata: “Dan demikian itu disebabkan pada (sanad)nya ada rawi yang majhul dan lemah”.
Terdapat juga hadith lain yang sama maksudnya, berbunyi:

أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا

Hadith ini Terlalu Lemah (ضعيف جدا). (Sila lihat Silsilah al-Dhoiefah, jld 2, Bil Hadith 874)
wallahu a’lam.

(Lihat sama: http://www.islamweb.net/ dan http://www.islamic-fatwa.com/index.php)

http://al-qayyim.dtdns.net/v01/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=2

 
 
 
 

Post a Comment 0 comments:

Post a Comment