Serambi Dakwah

IconMusafir di bumi Ilahi, aku singgah untuk menuntut ilmu untuk meneruskan perjalanan yang masih panjang.....

Mustolah Hadis: Gelaran Imam-imam Hadis

Gelaran keahlian Imam-imam Hadis:

a) al-Musnid : orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya baik menguasai ilmu hadis atau tidak

b) al-Muhaddis : gelaran ini ditujukan kepada mereka yang menguasai ilmu dirayah dan riwayah, mendalami kecacatan dan sanad sesuatu hadis, dia juga menghafal sekurang-kurang 100 buah hadis, mengetahui perawi-perawi hadis dan riwayat yang ada pada zamannya.

c) Al-Hafiz : adalah orang yang menghafal hadis sekurang-kurangnya 100 000 hadis beserta sanad dan matannya. dia menguasai ilmu dirayah dan riwayah. Jumlah hadis yang diketahuinya adalah lebih banyak daripada yang dia tidak ketahui. Dia adalah orang yang dapat mensahihkan sanad dan matan dengan baik serta dapat menjarh (mencela) dan menta’dil (memuji) rawi sesuatu hadis. Contoh al-Hafiz ialah Imam al-Khatib al-Baghdadi, Imam az-Zahabi, al-Iraqi (pentaqiq kitab Ihya Ulumuddin), Ibnu Hajar al-Asqalany, Ibnu Daqiqil Ied

d) Al-Hujjah : hampir sama sahaja dengan al-Hafiz. Cuma mereka menghafal hadis lebih kurang 300 000 buah hadis beserta sanad dan matan. Mereka juga dikatakan lebih mengetahui biograwi rawi dengan baik. Contoh al-hujjah ialah Muhammad Abdullah bin Amr, Imam Sufyan bin uyainah, Imam Tabrani, Imam ad-Darimi

e) Al-Hakim : darjat mereka lebih tinggi daripada al-hujjah. Sangat dalam ilmu mereka tentang hadis sama ada jarh dan ta’dil suatu rawi matan dan sanad dan sebagainya. Contoh al-Hakim ialah Imam Malik, Imam Syafie, Imam Laits bin Saad, Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi.


f) Amirul Mukminin fil hadis : ini adalah darjat tertinggi bagi semua imam hadis. Mereka menjadi sumber utama dalam dunia hadis. Mereka berfungsi seperti khalifah yang menyampaikan sunnah. Contoh amirul mukminin dalam hadis ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Sufyan ats-sauri, Imam Ishaq. Sesetengah buku mencatatkan bahawa Ibnu Hajar al-Asqalany juga termasuk golongan ini.

 
 
 
 

Post a Comment 6 comments:

Nur natasya said...

salam, artikel yg sangat bagus...mohon kebenaran utk di'copy' ke blog sy

August 23, 2010 at 8:32 AM

K.E.M said...

Tiada masalah. Silakan

August 23, 2010 at 11:40 AM

Nur natasya said...

alhamdulillah jazakallahu khair

August 23, 2010 at 3:06 PM

Anonymous said...

Terima kasih banyak untuk menulis ini, itu unbelieveably informatif dan menceritakan ton

December 10, 2010 at 9:19 AM

Hanis Helwa said...

salam.mintak izin copy

February 8, 2013 at 12:34 AM

Post a Comment